Oppfordringen om å ha hjemmeferie i 2020 førte til at flere valgte sjøen som feriemål. Det viser den store økningen av fritidsbåter i NOR-registeret, sammenlignet med samme periode i 2019.


Fly.jpg
Når en ser den store økningen både av nyregistrerte, og økningen av pantsatte verdier, er det ingen tvil om at 2020 har vært et godt år for fritidsbåtmarkedet, sier avdelingsdirektør Elisabeth Lingaas i Sjøfartsdirektoratet.

Sammenligner en perioden januar til august 2020, mot den samme perioden i 2019, er økningen på hele 17,5 %. Dette utgjør 255 fartøy i 2020 mot 217 i samme periode i 2019.


Gode nyheter for bransjen

Den økende interessen for fritidsbåt er gode nyheter for båtbransjen, som i flere år har merket konkurransen fra utenlandsreiser og bobilferie. I begynnelsen av pandemien var det stor uro i fritidsbåtmarkedet, men dette seg fort når en så omleggingen av ferieplanene sommeren 2020. Allerede ved påsketider så en at båtsalget begynte å øke, noe som øket ut over våren og sommeren. Det var båter i størrelses orden 4-9 meter og opp i prisklassen mot 1,5 mill som har vært i vinden. Flere båtforhandlere kan rapportere en salgsøkning på 20 til 30%, enkelte forhandlere mener de kunne ha solgt flere båter dersom det hadde vært båter å oppdrive fra produsentene. Det gode båtsalget har også gitt ringvirkninger hos marinaer og forhandlere av båtutstyr.


Populær hobby

Norge er en stor nasjon når en ser på antall fritidsbåter i forhold til folketallet, når en ser på de tallene en har tilgjengelig så er det nå i Norge registrert opp mot en million fritidsbåter. Utenom ferie og fritid er det flere som benytter båtene til fiske og et aktivt friluftsliv.

En typisk båtkjøper er ofte i alderen 40 til 60 år med litt erfaring fra båtlivet og de kjøper oftest båter som kan brukes til småturer og som i tillegg egner seg godt til fiske og fangst.