Tidsskrifter

29.05.2019, 03:05

Her finner du et lite utvalg av tidsskrifter og trykksaker produsert av Nord-Media AS

 


 

 Kontor i Nord


Kontor i Nord nr 2-2014

 

 

Båt og
Sjø


Båt & Sjø 2014

Medlemsmagasinet for Alta Båtforening

 

 

Sommer i Alta

Sommer i Alta

Sommerutgaven som inneholder bedriftspresentasjoner over noen bedrifter i Nordlysbyen Alta.

 

 

Kontor i Nord

 

Kontor i Nord

Utgave nr 1-2014

Nytt kundemagasin for Sparebank1 Regnskapshuset Alta AS - Finnmark kontorservice AS og Eltele AS.

 

Magasinet sendes til næringsdrivende i Finnmark fylke.

 


 
Kontor i Nord nr.
2 2013

 


Kontor i Nord

Utgave nr 2-2013

 

 

 

Vinterfest

Velkommen til det største utstillingsvinduet i Vest-Finnmark og Nord-Troms!

 

Et nytt lekkert, visualiserende informasjonsmagasin av meget høy kvalitet.

 

Nordlysbyen Alta er et nytt magasin i A-4 format som sendes ut til husstander i følgende kommuner i Nord-Troms og Vest-Finnmark: Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen, Alta, Loppa, Hasvik, Hammerfest, Måsøy, Nordkapp, Kvalsund, Porsanger, Karasjok og Kautokeino.

 

Opplag i overkant av 19.000 eksemplarer, A4 format, magasintrykk av høy kvalitet.

 


 

 Båt i Nord

 Båt i Nord

Utgis av Nord-Media med 4-5 utgaver i året, og er å finne både i løssalg og som abonnement.

Båt i Nord speiler det nord-norske båtlivet.

 

Ansvarlig redaktør: Odd-Are Skoglund

Mer informasjon: www.batinord.no

 

Linjeskift
Linjeskift

Linjeskift kommer ut med fire utgaver per år som nyhetsbrev for Alta Kraftlag AS. Det distribueres til alle nettbrukere i kommunene Alta, Loppa og Kvenangen.

 

 

Jens Jensen

 


Jens Jensen AS

50 års jubileumsmagasin, utgitt høsten 2011.

 

 

Alta Biloppretting

 

Alta Biloppretting

Kundemappe som legges i hanskerommet på biler som har vært innom verkstedet for service, karosseriarbeid etc.

 

 

Norsk Fiskaralmanakk

 Norsk Fiskaralmanakk

Årlig utgivelse med ajourført utgave av sjøveisreglene.

Norsk Fiskaralmanakk tilfredstiller Sjøfartsdirektoratets krav til lover og forskrifter som skal befinne seg ombord på norske fiske- og fangstfartøy.

 Ajourførte tidevannstabeller for hele landet inkl. Svalbard.

 

Ansvarlig redaktør: Geir Abelsen. Annonsekontor: Nord-Media

 


 

 Tools Alta
JubileumsmagasinTools Alta 30-års Jubileumsmagasin

Tools Alta AS v/Sentrum Motor og Verktøy feirer 30 års jubileum i mai 2012, og har i den forbindelse produsert og gitt ut et jubileumsmagasin.

 

Magasinet blir distribuert i et opplag på 10.000 eksemplarer. Sendes ut til alle næringsdrivende i Kvænangen-Loppa-Hasvik-Hammerfest-Måsøy-Porsanger- Karasjok og Kautokeino kommune, samt til alle husstander og næringsdrivende i Alta kommune.