Nyheter

OneUp

Gå til Redusert utførselskvote for turistfiske

Redusert utførselskvote for turistfiske

17.12.2020, 04:54

Håndtering av avfall fra skip – kravene skjerpes

16.12.2020, 03:28

Presisering av- og påmønstring skip i Norge

13.03.2020, 10:55

Ingen yrkesfiskere omkom på jobb i 2019

06.01.2020, 03:54

Havbruk til havs – områder identifisert

16.12.2019, 13:49