Nyheter

OneUp

Forskrifter om navigasjonshjelpemidler

03.03.2021, 04:22

Kvotefaktorer og fartøykvoter for fangst av kongekrabbe

22.01.2021, 06:45
Gå til Milliard omsetning

Milliard omsetning

19.01.2021, 06:01
Gå til Redusert utførselskvote for turistfiske

Redusert utførselskvote for turistfiske

19.01.2021, 05:58

Håndtering av avfall fra skip – kravene skjerpes

16.12.2020, 03:28