Om oss

09.12.2020, 03:56


Odd-Are.jpgNorsk Fiskaralmanakk er nå inne i sin 119 årgang, fra å være et hefte på knappe 40 sider og i nyere tid opp til 480 sider.

Nå setter vi strek for den formen og vi tar steget inn i den digitale verden.

 

Fra og med 2018-utgaven vil Norsk Fiskaralmanakk være fulldigitalisert. Neste års utgave vil være å finne både som digitalutgave på web og som egen app. Papirutgaven vil komme ut som vanlig og vil bli å finne som løssalg i enkelte Narvesen bladkiosker og hos Nautisk forlag. Norsk Fiskaralmanakk vil  tilfredsstille Sjøfartsdirektoratets krav til lover og forskrifter, og er en publikasjon som ethvert dekket fartøy skal ha tilgang til.

 

Norsk Fiskaralmanakk er et nyttig og velbrukt oppslagsverk for dem som ferdes langs kysten og de nære havområder. Hver utgave inneholder oppdaterte sjøveisregler, tabeller, lover og bestemmelser som gjelder seilasen, fartøyet og fisket.Odd-Are Skoglund, Webredaktør NFA