Historikk

26.05.2019, 08:07

NORSK FISKARALMANAKK er nå inne i sin 116. årgang. Høsten 1903 ble Norsk Fiskaralmanakk «sjøsatt» for første gang, og siden har den vært på sjøen. Og det vil igjen si at i 2018 markerer vi 115 års uavbrutte utgivelser. Nå tar Norsk Fiskaralmanakk steget inn i den digitale verden.


Det vi igjen si at nå vil Norsk Fiskaralmanakk være tilgjengelig på alle plattformer under https://nord-media.no/portal/nfa her vil du finne nyheter, lover og regler som forandres i løpet av utgivelsesåret.

 

NFA
2016Primært er det norske fiskefartøyer, fiskere og kystfartøy som er hovedbrukere av Norsk Fiskaralmanakk. Men i de senere år er også hobby/fritidsflåten flittige brukere av informasjonene i Norsk Fiskaralmanakk. Nytt av året er at NFA er tatt inn som undervisningsmateriell i fiskerfagskolene, maritime høgskoler og at deler av NFA vil bli å finne på Internett.

 

Norsk Fiskaralmanakk er autoritet. Enhver fører av dekket norsk fartøy har plikt til å sørge for at minst ett ajourført eksemplar av Sjøveisreglene finnes om bord. NORSK FISKARALMANAKK dekker dette krav. Den har i ubrutt rekkefølge siden 1903 vært den årlige oppslagsboken for hele fiskeflåten på nære og fjerne farvann.

I Norsk Fiskaralmanakk finner en lover og bestemmelser som gjelder seilasen, fartøyet og fisket, lover og bestemmelser er systematisert, og blir ajourført for hver utgave.

 

I Norsk Fiskaralmanakk står de daglige klokkeslett for høyvann og lavvann kysten rundt (tabell for Svalbard inklusive). Navigasjon/tidevannstabeller som gjelder 18 referanse havner langs kysten for hele året finner du i Norsk Fiskaralmanakk.

 

I Norsk Fiskaralmanakk vil du også finne dagens klokkeslett for sol, måne og meridianpassasje. Et mangfold av oppslag og opplysninger, for bruk ombord og i land. En annonse i Norsk Fiskaralmanakk er med på å styrke fagdata for yrkesfiskere og brukere av det maritime miljø.

 

Nytt av året er at på våre websider vil det være mulighet til for en rimelig penge å annonsere produktannonse eller logo med henvisning til deres hjemmeside. Oppføringen er beregnet plassert i høyrespalten på startsiden. Kontakt skoglund@nord-media.no

 

Tekniske spesifikasjoner for Norsk Fiskaralmanakk fremkommer i prislisten på denne siden. Man kan også kontakte Norsk Fiskaralmanakks annonsekontor:

Nord-Media AS, Alta på telefon: 959 73 986 eller send en mail på: skoglund@nord-media.no