Økning innen oppdrett

02.02.2018, 03:15

 

Det er søkt om i alt 7 897 tonn økning i biomasse til en verdi av 947 millioner.

31. januar gikk fristen ut for å søke om 2 prosent vekst i grønne produksjonsområder.

De endelige tallene fra Fiskeridirektoratet viser at 47 oppdrettsselskap har søkt om 7 897 tonn økning i biomasse, basert på 449 tillatelser, til en verdi av 947 640 000 norske kroner.

Se den komplette listen her.

93,5 kB

 

Av den totale summen på nesten 950 millioner, vil 80 prosent tilfalle Havbruksfondet. Fondet fordeles kommuner (87,5 prosent) og fylkeskommuner (12,5 prosent) basert på mengde fisk i oppdrettsanleggene. Utbetalinger fra fondet skjer i oktober, hvert kalenderår.

Fristen for å søke om inntil 6 prosent vekst uavhengig av farge på produksjonsområde, basert på strenge krav om blant annet lusenivå, gikk også ut onsdag. Fiskeridirektoratet er i ferd med å kvalitetssikre leveransen av disse søknadene.

Det vil også bli gitt mulighet for oppdrettsselskapene å kjøpe vekst før sommeren, basert på auksjon