Presisering av- og påmønstring skip i Norge

13.03.2020, 10:55

 

Vi får mange spørsmål knyttet til av- og påmønstring på skip i Norge. Fra Sjøfartsdirektoratets side er det viktig å påpeke at alle er nødt til å følge de råd som er gitt av helsemyndighetene knyttet karanteneregler.

 

Bidrag Fotokonkurransen for sjøfolk. Håvard Melvær

FOTO: Bidrag Fotokonkurransen for sjøfolk. Håvard Melvær

 

Sjøfartsdirektoratet kan ikke gi dispensasjoner fra de nasjonale retningslinjene knyttet til karantene for personer som kommer til Norge fra utlandet og som skal mønstre på skip (enten det gjelder nordmenn eller av annen nasjonalitet).

Det samme gjelder norske sjøfolk som har vært i utlandet og ankommer Norge. For utenlandske statsborgere som kommer til Norge gjelder nå egne nasjonale retningslinjer knyttet til karantene.

Vi viser også til allerede publiserte retningslinjer for mannskapsskifte.

Nasjonalt vedtak frå Helsedirektoratet knyttet til reiser utenfor norden 

Informasjon fra Helsedirektoratet knyttet til fylker og kommuner vedrørende håndtering av skip med smitte om bord