« 11 600 tonn død laks i nord

22.05.2019, 09:32

Fiskeridirektoratets foreløpige tall er at rundt 11 600 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Oppblomstringen er ikke over.

Hvis vi lager et veldig omtrentlig regnestykke vil det si:

11 600 tonn laks i levende vekt x 62 kroner kilo = 720 millioner kroner.

Vi går ennå ikke ut med informasjon om totalt antall fisk, hovedsakelig av to grunner; alle oppdretterne har ikke kapasitet og oversikt til å oppgi i antall og vekten på fisken varierer fra 700 gram til 5,5 kilo.

Situasjonen i Troms

Fortsatt rolig i Troms. Oppdretterne rydder i merdene og noen har startet fôring. Alle er likevel i beredskap fordi algene kan blomstre opp igjen. Det er viktig å være oppmerksom på mulig spredning nordover langs Tjeldsundet. 

Situasjonen i Nordland

Dødeligheten i indre Ofotfjorden er liten – naturlig nok fordi det nesten ikke er fisk igjen. Dødeligheten har bremset opp i midtre deler. I ytre deler er det stor dødelighet.

Prognosen viser fortsatt utgående strøm fra Ofotfjorden det kommende døgnet. Les de daglig oppdaterte prognosene for vannstrømmene.

Kapasiteten på kverneutstyret er en utfordring i Nordland.

Slaktebåten "Norwegian Gannet" ankommer landsdelen i løpet av kvelden. Denne båten kan slakte direkte ettersom den beveger seg fra anlegg til anlegg. Oppdretterne opplever at fisk som allerede er rammet av algene ikke tåler å bli flyttet.

Kystvaktskipet «Heimdal» er nå i Nordland etter et møte mellom Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Kystvakten. Skipet er utstyrt med en mobil lab slik at det kan tas prøver om bord. Det er laget et prøvetakingssystem med tydelige rutiner for informasjonsdeling.

Resten av landet

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er i dialog om det er mulig å forutsi noe om mulig algeoppblomstring utover de områdene som er rammet, blant annet ved hjelp av satellittbilder og utvidet prøvetaking.

Tall og fakta - viktig å ta med at tonn og antall er anslag

Tonn

Nordland: 4800

Troms: 6800 

Rammede selskap

Nordland: Ballangen Sjøfarn, Ellingsen Seafood, Mortenlaks.

Troms: Sørrollnesfisk, Northern Lights Salmon, Kleiva Fiskefarm, Gratanglaks, Nordlaks, Salaks. 

Dispensasjoner gitt

Nordlaks. Flytter fisken fra lokaliteten Våtvika til Brottøy.

Flere kan være aktuelle og blir behandlet raskt hvis nødvendig.