« Regler for hvalsafari er vedtatt

09.12.2019, 12:05

 

Nærings- og fiskeridepartementet har nå vedtatt forskriften som regulerer hvalsafari i Norge. Forskriften legger opp til både bedre dyrevelferd og for å unngå farlige situasjoner mellom hvalsafari og fiskefartøyer i fiske.

Inspektører fra Fiskeridirektoratet og Kystvakten har flere ganger observert og rapportert om farlige situasjoner knyttet til hvalsafari. Dette gjelder spesielt folk som svømmer i sjøen nær fiskefartøyer i bevegelse. I tillegg ønsker fiskerimyndighetene også å fokusere på dyrevelferd.

- Det er viktig å beskytte hvalene mot uønsket oppmerksomhet og det vil derfor være forbudt å drive hvalsafari på en måte som forstyrrer dyrene. Vi må også unngå at folk som deltar i både organisert og uorganisert hvalsafari blir utsatt for fare ved at de oppholder seg for nært fiskefartøyer i bevegelse. Samtidig er det viktig at seriøse aktører som tilbyr ulike former for hvalsafari får mulighet til å drive med det, sier direktør ved Ressursavdelingen i Fiskeridirektoratet, Aksel Eikemo.

I høringsrunden kom det inn mange gode merknader og mange av selskapene som tilbyr ulike former for hvalsafari var tydelige på at de ønsker et regelverk slik at utøvelsen av hvalsafari kan komme inn i mer ordnede former.

Avstand til fiskefartøyer

Forskriften vil gjelde umiddelbart og det betyr at alle som driver ulike former for hvalturisme må tilpasse seg de nye reglene allerede nå.  Det er nå forbudt for fartøy som driver hvalturisme å være nærmere enn 0,2 nautiske mil (370 meter) fra et fartøy i fiske, og det må være minst 0,4 nautiske mil (740 meter) mellom folk som svømmer, padler eller dykker og nærmeste fiskefartøy.

I Nord-Troms når store mengder sild samler seg på høsten kommer også hundrevis av spekkhoggere og store mengder knølhvaler for å jage etter silda. Dette er et spektakulært skue som tiltrekker seg mye folk. Samtidig drives et intensivt fiskeri og faren for alvorlige ulykker stiger dramatisk.

Andre steder som utenfor Lofoten og Vesterålen er det observasjon av de store hvalene som svømmer forbi  som er hovedaktiviteten. Hvaler som lett kan bli stresset av å bli jaget av skuelystne i raske og støyende båter er den største utfordringen her.

- Denne forskriften vil, sammen med hvalturismens egne retningslinjer, redusere faren for uønskede hendelser, sier Eikemo.