« Milliard omsetning

19.01.2021, 06:01

Omsetningen i Norges Råfisklag passerte
12,7 milliarder kroner i 2020


DSC_7126.jpg


Den samlede verdien av torsk, hyse, sei, skalldyr og annen fangst i Norges Råfisklag endte på 12.735 millioner kroner i 2020. Dette er knappe 300 millioner kroner ned fra den høyeste omsetningsverdien i fiskesalgslagets historie på 13.031 millioner i 2019. Omsetningen i 2020 var på nivå med den nest høyeste verdien noensinne på 12.748 millioner i 2018.


Det ble omsatt 1,034 millioner tonn fangst gjennom Råfisklaget i 2020. Tilsvarende kvantum var 1,086 millioner i 2019 og 1,162 millioner i 2018. 2020 er det sjuende året på rad med en samlet fangst på over 1 million tonn.


Det var 6.700 fartøy som sørget for 146.500 enkeltleveranser i Norges Råfisklags område i 2020.        Ansvarsområdet strekker seg fra og med Nordmøre til og med Finnmark, og torsk er den aller viktigste enkeltarten.

Verdien av torsk utgjorde over 8.000 millioner kroner i 2020, og dette utgjør mer enn 63 prosent av Råfisklagets omsetning.


Oversikten som følger viser verdi og andel av total omsetningsverdi for de viktigste artene i Norges Råfisklag i 2020:

Torsk 8.079 millioner kroner 63,4 %
Hyse 1.089 « 8,6 %
Sei 945 « 7,4 %
Reker 747 « 5,9 %
Kongekrabbe 392 « 3,1 %
Blåkveite 308 « 2,4 %
Snøkrabbe 255 « 2,0 %


Illustrasjonsfoto Råfisklaget, Tekst  Thor E.Kalsaas