« Fiske etter makrellstørje i 2019 for sports- og rekreasjonsfiskere med stang

12.03.2019, 05:16

 

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det i 2019 kan gis tillatelse til fire sports- og rekreasjonsfiskelag i stangfisket etter makrellstørje i perioden 13. mai til og med 31. desember 2019.

AmberJack2.jpg

Illustrasjonsfoto: Amberjack


Det er tre parter i ICCAT (EU, Tyrkia og Norge) som tillater sports- og rekreasjonsfiske etter østlig makrellstørje, men Norge er det eneste landet som krever at all fangst skal merkes med spaghettimerker. Hensikten med «merk- og-slipp» fisket er at fisket på den måten bidrar til økt kunnskap om arten.

Alle deltakerne i sports- og rekreasjonsfiskelaget må være bosatt i Norge.

Sports- og rekreasjonsfiskelag som vil delta i fisket etter makrellstørje må dokumentere at:

·         laget er egnet, bemannet og utrustet til sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje

·         alle deltakerne i fiskelaget er bosatt i Norge

Se alle vilkår for deltagelse i sports- og rekrreasjonsfiske etter markellstørje i 2019 (lenke).

Ved sports- og rekreasjonsfiske etter makrellstørje skal lagene merke levende og levedyktig makrellstørje med spaghettimerke før den slippes. Sports- og rekreasjonsfiskelag som får adgang til å delta i fisket etter makrellstørje må, før fisket tar til, dokumentere at laget har fått tillatelse til å merke makrellstørjen med spaghettimerke.

Dersom et sports- og rekreasjonsfiskelag får død eller døende makrellstørje skal det ta størjen med til land, og fisket kan ikke fortsette før neste dag.

Makrellstørje landet i forbindelse med sports- og rekreasjonsfiske kan ikke omsettes, men skal avregnes den norske kvoten avsatt til sports- og rekreasjonsfiske. Det er avsatt en kvote på ett tonn som skal dekke landinger av død eller døende makrellstørje. Når denne kvoten er estimert oppfisket vil sports- og rekreasjonsfisket bli stoppet. 

Søknadsfrist for sports- og rekreasjonsfiskelag som ønsker å delta i fisket etter makrellstørje er 1. april.

Søknadsskjema for påmelding til fiske av makrellstørje 2019 (lenke). Husk å legge ved en punkt-for-punkt besvarelse av kravlisten.

Eventuelt kan du sende søknad pr. post til: Fiskeridirektoratet pb. 185 Sentrum, 5804 Bergen. Påmeldingen merkes med «makrellstørje – sports- og rekreasjonsfiske».