« Batteribrann med påfølgende gass-eksplosjon

14.10.2019, 13:01

Om kvelden torsdag 10. oktober ble det tilløp til brann i batterirommet på passasjerfergen Ytterøyningen. Slukking ble iverksatt og fergen kom seg til kai for egen maskin, der passasjerer og mannskap evakuerte i land. Om morgenen fredag 11.oktober oppsto det en eksplosjon under dekk, i, eller i tilknytting til batterirommet.

·         Last ned som PDF

Sjøfartsdirektoratet anbefaler at alle rederier som har fartøy med batteriinstallasjoner oppdatere risikovurdering knyttet til farene for mulig ansamlinger av eksplosive gasser i forbindelse med uønskede hendelser i batterisystemer.

I tillegg viser vi til «Important Communique regarding Ytterøyningen Battery Fire», som inneholder anbefalinger fra batterileverandøren Corvus Energy.

Det er svært viktig at fartøy ikke skal være i operasjon uten kommunikasjon mellom EMS (Energy management system) og batteripakkene, da dette kan medføre at en ikke får formidlet viktig systemdata til EMS/bro.

Hendelsesforløpet er fortsatt ikke kartlagt. Sikkerhetsmeldingen vil oppdateres når ytterligere fakta, informasjon og årsakssammenhenger er tilgjengelig.