« Forskrifter om navigasjonshjelpemidler

03.03.2021, 04:22

Veiledning til forskrift om navigasjonshjelpemidler for skip mv. § 16 tredje ledd – standard magnetkompass eller to uavhengige gyrokompass

Forskrift 5. september 2014 nr. 1157 om navigasjonshjelpemidler for skip mv. § 16 tredje ledd gir rederiene valget mellom å utruste skip med standard magnetkompass eller to uavhengige gyrokompass:

«Skip med bruttotonnasje 150 eller mer og flyttbare innretninger skal ha et riktig justert standard magnetkompass som er uavhengig av enhver kraftforsyning, eller gyrokompass i samsvar med SLS. 14/Circ.233, og som kan brukes til å fastslå skipets kurs og vise kursen ved skipets hovedstyreposisjon».

Løsningen med to gyrokompass er å anse som en likeverdig løsning i henhold til SOLAS, og Norge har derfor notifisert IMO, jf. SLS.14/Circ. 233. Notifiseringen angir at rederier som ønsker å erstatte magnetkompasset skal utruste skipet med to gyrokompass.

Begge gyrokompassene skal være av en godkjent type (rattmerket). De skal være uavhengig tilkoblet hoved- og nødkraftkilde og hver gyro skal være tilkoblet en individuell UPS med minimum 30 minutt kapasitet.